Træhuse er sund fornuft!

STEP BY STEP BYGGESYSTEM

Step 1


Når fundamentet er støbt til huset, bliver de udvendige byggematerialer leveret til jeres grund. De udvendige bjælker er vakuumimprægnerede, og alle byggematerialer er indpakket i plastfolie ved leveringen. Bjælkerne læsses af på fundamentet ved den væg, hvor de skal bruges. Nu kan byggeriet gå i gang, og vores montagevejleder er klar til at hjælpe jer og jeres medhjælpere.

Step 2


Hver enkelt ydervægsbjælke er nummereret og tilpasset, så delene passer nøjagtigt sammen. En udførlig montagevejledning gør det let at samle delene, og arbejdet går derfor hurtigt og problemfrit. Bjælkerne sammenføjes ved hjælp af tilskårne knudesamlinger

Step 3


Da vindues- og døråbninger bliver forberedt på fabrikken, kan ydervæggene stå færdige allerede den første dag efter levering. Huset er nu i færdig rejsehøjde, og derefter påsættes en vindpap og de afstivende vægstolper påskrues. Så er der klar til opstilling af tagspær.

Step 4


På tredjedagen opstilles tagspærrene, der er produceret på fabrikken netop til jeres hus, så rejsningen af taget kan ske hurtigt og enkelt. Alle dele passer sammen uden yderligere justeringer. Nu kan der holdes rejsegilde efter blot tre dage.

Step 5


Til sidst lægges taget på, og vinduer og døre kan sættes i. Nu kan det indendørs byggeri gå i gang uafhængigt af vejret. Der skal varmeisoleres, stilles indervægge op og sættes loft op. Drømmen om et bjælkehus bliver hurtigt til virkelighed.

Scanwo dk a/s

Skomagervej 13 A, Vinding
7100 Vejle

Telefon: +45 76 90 70 00
Email: scanwo@scanwo.dk
CVR nr. 33857527​